Jesteśmy do Państwa dyspozycji (Pn- Pt 8.00-17.00) pod numerem:+48 730 516 520

We speak English!   Wir sprechen Deutsch!

Napisz do nas: sklep@strefarolnika.pl  

Administratorem Twoich danych osobowych jest STREFA ROLNIKA Bartłomiej Piaskowski. Kliknij i dowiedz się więcej m.in. po co nam Twoje dane i jakie masz prawa.

Zwroty i reklamacje

 

 1. Zwroty i reklamacje:

 

Reklamacje

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

Wszelkie reklamacje prosimy kierować na adres:

STREFA ROLNIKA Bartłomiej Piaskowski

Zakładników 15a, 98-200 Sieradz

lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:

sklep@strefarolnika.pl

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest STREFA ROLNIKA Bartłomiej Piaskowski. Kliknij i dowiedz się więcej m.in. po co nam Twoje dane i jakie masz prawa.

W reklamacji prosimy o podanie danych Klienta, numeru zamówienia (lub innych danych pozwalających je zidentyfikować) oraz opisu zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez przedsiębiorcę zostaje wyłączona. Wyłączenie to obejmuje także, zgodnie z art. 5564w zw. z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego PB jednoosobowych w rozumieniu Regulaminu.

Wyłączenie to nie obejmuje konsumentów.

 

 

Zwroty (prawo odstąpienia od umowy)

Konsument oraz PB jednoosobowy w rozumieniu Regulaminu (czyli osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego), którzy zawarli umowę na odległość, mogą w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 • pisemnie na adres: STREFA ROLNIKA Bartłomiej Piaskowski, ul. Zakładników 15a, 98-200 Sieradz
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@strefarolnika.pl

 

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta albo PB jednoosobowego lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach– od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części albo 
  • polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PB jednoosobowego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi albo PB jednoosobowemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument albo PB jednoosobowy, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta albo PB jednoosobowego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta albo PB jednoosobowego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta albo PB jednoosobowego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Konsument oraz PB jednoosobowy mają obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpili od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres:

STREFA ROLNIKA Bartłomiej Piaskowski, ul. Zakładników 15a, 98-200 Sieradz

 

Konsument oraz PB jednoosobowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta oraz PB jednoosobowego od umowy, które obowiązani są ponieść:

 • jeżeli wybrano sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy w cenie pomiędzy wybranym sposobem dostawy a najtańszym zwykłym sposobem dostawy dostępnym w Sklepie.
 • Konsument oraz PB jednoosobowy ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których:

 • przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów.

 

 

 

Produkty wadliwe prosimy natychmiast reklamować dzwoniąc do Naszej firmy pod numer 730 516 520 lub pisząc na adres kontaktowy: sklep@strefarolnika.pl

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się poniżej:

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY PDF

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY – WZÓR:

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

STREFA ROLNIKA Bartłomiej Piaskowski

Zakładników 15a, 98-200 Sieradz

e-mail:sklep@strefarolnika.pl

 

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje:

 1. konsumentom,
 2. przedsiębiorcom jednoosobowym, którzy zawierają umowę jako bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego.

 

STREFA ROLNIKA Bartłomiej Piaskowski
Zakładników 15a, 98-200 Sieradz
NIP 8272212565
Tel. 730 516 520
mail: sklep@strefarolnika.pl
Imię i nazwisko konsumenta
…………………………………………
…………………………………………
Adres konsumenta
…………………………………………..
…………………………………………..
Data zawarcia umowy: ………………………………………..
Numer zamówienia:
……………………………………………………………………………………….
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa
Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od
umowy zawartej w dniu …………………….na odległość*/poza lokalem przedsiębiorstwa* bez
podania przyczyny.
Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy.
Proszę o zwrot ceny towaru na konto*………………………………...............………….… / w sposób, w
jaki dokonano płatności za towar.*
………………………
Podpis konsumenta
* Niepotrzebne skreślić
Załącznik: dowód zakupu*/umowa* (zalecane)

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest STREFA ROLNIKA Bartłomiej Piaskowski.W polityce prywatności na stronie sklepu dowiesz się więcej przetwarzaniu Twoich danych m.in. po co nam Twoje dane i jakie masz prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium